Belangrijke informatie

Instructie hoe te handelen bij: Brand, ongeval en ontruiming.

1. Brand:
- Bel het alarm nummer 112
- Bel de receptie +31-113-307174
- Vertel wie en waar u bent en wat is er aan de hand
- Denk om uw eigen veiligheid
- Waarschuw mede bewoners
- Sluit ramen en deuren
- Verlaat het pand

2. Ongeval:
- Bel het alarm nummer 112
- Bel de receptie 0113-307174
- Vertel wie en waar u bent en wat is er aan de hand
- Denk om uw eigen veiligheid
- Blijf bij het slachtoffer

3. Ontruiming:
- Als het ontruimingssignaal klinkt
- Sluit ramen en deuren
- Verlaat gebouw via de vluchtwegen ( vluchtplan)
- Of Volg instructie BHV’ers op
- Ga naar aangegeven verzamelplaats
- Wacht bij verzamelplaats op instructie